Tag Archives: Fibonacci

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá của một tài sản tài chính. Đây là một phương pháp phổ biến trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài […]