Thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Học viên quét mã QR hoặc nhập số tài khoản để thanh toán

 • Số tài khoản: 19035175511015
 • Chủ tài khoản: Phạm Xuân Hải
 • Ngân hàng: Techcombank
 • Nội dung chuyển khoản: Chứng khoán cơ bản

Sau đó học viên gửi ảnh chuyển khoản qua một trong các kênh sau để xác nhận:

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Học viên quét mã QR hoặc nhập số tài khoản để thanh toán

 • Số tài khoản: 19035175511015
 • Chủ tài khoản: Phạm Xuân Hải
 • Ngân hàng: Techcombank
 • Nội dung chuyển khoản: Chứng khoán thực chiến

Sau đó học viên gửi ảnh chuyển khoản qua 1 trong các kênh sau để xác nhận:

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Học viên quét mã QR hoặc nhập số tài khoản để thanh toán

 • Số tài khoản: 19035175511015
 • Chủ tài khoản: Phạm Xuân Hải
 • Ngân hàng: Techcombank
 • Nội dung chuyển khoản: Chứng khoán nâng cao

Sau đó học viên gửi ảnh chuyển khoản qua 1 trong các kênh sau để xác nhận:

học viện đầu tư shark invest

 • Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0977.796.546
 • Email: camapdautu.com@gmail.com
 • Website: camapdautu.com