Monthly Archives: Tháng Bảy 2023

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá của một tài sản tài chính. Đây là một phương pháp phổ biến trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài […]

Phương pháp định giá cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán

Định giá cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán là một phần trong khóa học đầu tư chứng khoán của học viện cá mập Trong trường hợp định giá cổ phiếu của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, các phương pháp định giá cổ phiếu cụ thể có thể bao gồm: Tuy […]