Author Archives: haipham1893

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá của một tài sản tài chính. Đây là một phương pháp phổ biến trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài […]

Phương pháp định giá cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán

Định giá cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán là một phần trong khóa học đầu tư chứng khoán của học viện cá mập Trong trường hợp định giá cổ phiếu của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, các phương pháp định giá cổ phiếu cụ thể có thể bao gồm: Tuy […]

Phương pháp định giá cổ phiếu ngành vận tải

Phương pháp định giá nhóm cổ phiếu vận tải là một phương pháp được sử dụng để định giá cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành vận tải. Đây là một ngành có đặc thù riêng, với các yếu tố quan trọng như công suất vận chuyển, xu hướng tăng trưởng kinh […]

Phương pháp định giá cổ phiếu ngân hàng

Có nhiều phương pháp để định giá cổ phiếu của một ngân hàng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến được sử dụng trong việc định giá cổ phiếu ngân hàng: Cần lưu ý rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo và định giá cổ phiếu ngân hàng là một quá […]

Hướng dẫn định giá cổ phiếu sản xuất

Định giá cổ phiếu sản xuất là quá trình xác định giá trị thực của một cổ phiếu công ty sản xuất dựa trên các yếu tố kinh tế, tài chính và thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá xem một cổ phiếu có đáng giá đầu tư hay không và có […]

Cách định giá cổ phiếu bất động sản

Định giá cổ phiếu bất động sản có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào mục đích định giá và dữ liệu có sẵn. Dưới đây là một số phương pháp định giá phổ biến: Ngoài ra, còn nhiều phương pháp khác nhau như định giá quyền chọn thực […]

Khóa học định giá cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Khóa học định giá cổ phiếu bao gồm các nội dung sau: Đây chỉ là một phần trong nội dung của khóa học định giá cổ phiếu và mỗi khóa học có thể tập trung vào các khía cạnh khác nhau của định giá. Điều quan trọng là tìm một khóa học phù hợp với […]

Những nội dung quan trọng trong khóa học chứng khoán

Khóa học chứng khoán có thể bao gồm một loạt các nội dung để giúp học viên hiểu và áp dụng các nguyên tắc và phương pháp trong lĩnh vực chứng khoán. Dưới đây là một số nội dung cần có thể được bao gồm trong khóa học chứng khoán: Đây chỉ là một số […]

Nên bắt đầu học đầu tư chứng khoán từ đâu

Để bắt đầu học đầu tư chứng khoán, bạn có thể tuân theo các bước sau: Nhớ rằng đầu tư chứng khoán là một quá trình liên tục của việc học hỏi và cải thiện. Hãy kiên nhẫn và sử dụng kiến thức tích lũy để ra quyết định đầu tư thông minh.

Nên bắt đầu học đầu tư chứng khoán từ đâu

Nếu bạn quan tâm đến việc học đầu tư chứng khoán, có một số nguồn thông tin và khóa học chứng khoán có thể giúp bạn bắt đầu. Đây là một số bước cơ bản bạn có thể tham khảo: Hãy nhớ rằng đầu tư chứng khoán có thể mang lại cơ hội lợi nhuận […]