Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá của một tài sản tài chính. Đây là một phương pháp phổ biến trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài chính khác.

Chỉ báo Fibonacci là một phần trong khóa học đầu tư chứng khoán của học viện cá mập

Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo Fibonacci:

  1. Xác định xu hướng: Đầu tiên, bạn cần xác định xu hướng chính trên biểu đồ. Có thể là xu hướng tăng (uptrend) hoặc xu hướng giảm (downtrend).
  2. Xác định điểm cao và điểm thấp: Tìm điểm cao nhất và điểm thấp nhất trên biểu đồ trong khoảng thời gian mà bạn quan tâm.
  3. Vẽ các mức Fibonacci: Sử dụng công cụ Fibonacci trên nền tảng giao dịch của bạn hoặc vẽ các mức Fibonacci thủ công. Các mức phổ biến nhất là 38.2%, 50%, và 61.8%. Vẽ một đường ngang trên biểu đồ từ điểm thấp đến điểm cao và chia thành các mức Fibonacci.
  4. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức Fibonacci sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trong xu hướng tăng, bạn có thể mong đợi rằng giá sẽ tìm thấy hỗ trợ tại các mức Fibonacci và tiếp tục tăng. Trong xu hướng giảm, giá có thể gặp kháng cự tại các mức Fibonacci và tiếp tục giảm.
  5. Xác nhận với các chỉ báo khác: Để tăng tính chính xác, bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác như đường trung bình di động, đường MACD, RSI và các công cụ khác để xác nhận tín hiệu từ chỉ báo Fibonacci.
  6. Quản lý rủi ro: Luôn luôn quản lý rủi ro và đặt các mức stop-loss để bảo vệ mình khỏi những phản ứng ngược lại không mong muốn trên thị trường.

Chú ý rằng chỉ báo Fibonacci không phải là một công cụ chính xác 100% và cần được sử dụng cùng với các phương pháp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro khác.

Leave a Reply